1/5

מרחב, אדמה, בית
2003
עורך: יהודה שנהב
הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר